Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024 (Phiên 1)

dhdtruong

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 25-06-2022 1:30 pm
Địa điểm Hội trường 4, Lầu 8 (Nhà Điều hành)