CTU EVENT

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN

I. GIỚI THIỆU

CTU Events là chuyên trang dùng để đăng tải các sự kiện cấp Khoa, Trường tại Trường Đại học Cần Thơ, bao gồm hội nghị, hội thảo, lễ, các cuộc thi…

Thông qua CTU Events, người truy cập có thể biết được các thông tin chi tiết liên quan đến sự kiện như thời gian, địa điểm tổ chức, và các thông tin khác có liên quan.

Đối với người phụ trách quản lý sự kiện, sau khi được phân quyền có thể đăng ký các sự kiện cấp đơn vị một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua tài khoản máy tính (mã số cán bộ, viên chức).

Địa chỉ: https://events.ctu.edu.vn

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG SỰ KIỆN

Bước 1: Chọn “Đăng ký sự kiện” ở menu chính của trang web

(hoặc nhấn vào link: https://events.ctu.edu.vn/submit)

Bước 2: Đăng nhập bằng mã số cán bộ, viên chức (tài khoản máy tính)

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết của sự kiện vào, những thông tin quan trọng cần phải nhập như Tên sự kiện, loại sự kiện, địa điểm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc (nếu có), ngày bắt đầu/hết hạn đăng ký (nếu có), mô tả cho ngắn cho sự kiện và nội dung chi tiết của sự kiện.

 

Ở mục mô tả, có 2 phần: mô tả ngắn và mô tả chi tiết, trong đó mô tả ngắn là nội dung sẽ xuất hiện ở trang chủ, còn mô tả chi tiết sẽ xuất hiện khi nhấn vào sự kiện

Bước 4: Nhấn Đăng ký

 dangky

 

chenanh

chenanh2

III. LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Bộ phận Truyền thông, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ

Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại: (0292) 3872 094

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vien