Liên hệ với chúng tôi

Bộ phận Truyền thông, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

CTU Events

Chuyên trang sự kiện của Đại học Cần Thơ

Phụ trách: Bộ phận Truyền thông, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Lầu 3, Nhà Điều hành, Khu II Đường 3/2, P. Xuân Khánh

Điện thoại: (0292) 3872 094      |      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chọn ngôn ngữ

vien