Bắt đầu 25-05-2022 2:30 pm
Địa điểm Nhà Điều hành

Sự kiện kết thúc, không thể đăng ký được nữa

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: "Học tập đại học và khởi nghiệp nông nghiệp" do PGS. TS. Lê Trung Thiên (Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh) trình bày.

Bắt đầu 28-05-2022 10:00 am
Thông tin liên hệ Cô Tống Thị Ánh Ngọc (ttangoc@ctu.edu.vn)
Địa điểm Khoa Nông nghiệp

Địa điểm diễn ra sự kiện