Sự kiện Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Ngày hội việc làm Công nghệ Thông tin 17-04-2022 17-04-2022 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Lễ trao bằng Tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông 17-04-2022 2:00 pm Hội trường Rùa