30
10
2022

Diễn đàn SDMD 2022

30-10-2022 - 01-11-2022

Thế giới ngày nay đang bước vào thời đại của sự phát triển nhanh chóng, sâu rộng và mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0);

vien
Tháng 4   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30