Sự kiện của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Cần Thơ

Sự kiện Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024 (Phiên 2) 26-06-2022 8:00 am Hội trường 4, Lầu 8 (Nhà Điều hành)