Seminar, sinh hoạt học thuật

28
05
2022

Sinh hoạt học thuật: "Học tập đại học và khởi nghiệp nông nghiệp"

28-05-2022 10:00 am

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: "Học tập đại học và khởi nghiệp nông nghiệp" do PGS. TS. Lê Trung Thiên (Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh) trình bày.