Sự kiện Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Sinh hoạt chuyên đề Tips for preparation of refereed papers for high-impact journals. 25-05-2022 2:30 pm Nhà Điều hành
Chuyên đề Luật An ninh mạng và Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh 27-05-2022 7:30 am Nhà Điều hành
Yoga - chìa khóa vàng giải quyết mọi vấn đề về sức khỏe thường gặp nơi công sở 29-05-2022 Nhà Điều hành