Hội thảo Quản lý cỏ dại bền vững: tính kháng thuốc cỏ và chiến lược quản lý cỏ dại tổng hợp

CHƯƠNG TRÌNH

7:30-8:00 Đón tiếp Đại biểu.

8:00-8:20 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8:20-8:30 Phát biểu khai mạc Hội thảo.

PGS. TS. Lê Văn Vàng, Trưởng khoa NN, ĐHCT

8:30-9:15 Báo cáo 1: Herbicide resistance mechanisms and herbicide resistance testing methods

BCV: TS. Paul Schmitzer. Chuyên gia Tính kháng thuốc trừ cỏ, Corteva Agriscience

9:15-9:45 Báo cáo 2: Herbicide classification and herbicide resistance management strategies               

BCV: TS. Luis Camacho. Chủ tịch HRAC Châu Á, Giám đốc quản lý sản phẩm Châu Á, Bayer Crop Science

9:45-10:15 Báo cáo 3: Pesticide research and development strategy

 BCV: Ông. Kent Davies, Giám đốc R&D khu vực Châu Á, Corteva Agriscience

10:15-10:35  Giải lao.

10:35-10:50 Báo cáo 4: The important of herbicide resistance and its management in VN

BCV: TS. Hồ Lệ Thi, Lecturer, Plant Protection Department, Faculty of Agricuture, Can Tho University

10:50-11:05 Báo cáo 5: Survey: ALS and ACCase resistance on Echinochloa crus galli & Leptochloa chinensis species in the Mekong Delta.

BCV: TS. Nguyễn Chí Cương, Lecturer, Plant Protection Department, Faculty of Agricuture, Can Tho University

11:05-11:20 Báo cáo 6: Các chiến lược quản lý cỏ dại tổng hợp

BCV: TS. Lê Duy, Chuyên gia cỏ dại, Corteva Agriscience

11:20-12:00   Thảo luận.

             TS. Hồ Lê Thi (chủ tọa phần thảo luận)

12:00-12:10   Kết luận và bế mạc Hội thảo

 

   PGS. TS. Lê Văn Vàng, Trưởng Khoa Nông Nghiệp

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 03-06-2022 7:30 am
Địa điểm Khoa Nông nghiệp

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp

Sự kiện kết thúc, không thể đăng ký được nữa

Bản đồ địa điểm