Hội Nấm học Việt Nam (Đơn vị đại diện là Viện Nấm và Công nghệ Sinh học) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học – Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang quyết định dời thời gian tổ chức “Hội nghị Nấm Học Toàn Quốc lần thứ IV” vào ngày 18 tháng 6 năm 2022

- Thời gian: Ngày 18 tháng 06 năm 2022 (trong 1 ngày).

- Địa điểm: Đại học Cần Thơ

- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Phiên toàn thể: Tập trung vào những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu nấm học và các kết quả đạt được trong công tác nuôi trồng nấm trong nước và trên thế giới do các chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín trong lĩnh vực nấm học trình bày.

Bắt đầu 18-06-2022
Lệ phí tham dự (cá nhân) 1.000.000đ/báo cáo
Website http://hoinghinamhoc2021.ctu.edu.vn
Thông tin liên hệ Đăng ký tham dự và nhận báo cáo: TS. Đỗ Thị Xuân.
Điện thoại: 0914381961
Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn
Địa điểm Viện NC&PT Công nghệ sinh học

Bắt đầu 30-06-2022
Website https://sdmd2045.ctu.edu.vn
Trực tuyến facebook.com/smdm2045
Thông tin liên hệ GS.TS. Vũ Ngọc Út
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
Email: vnut@ctu.edu.vn
Điện thoại: 0913618858
Địa điểm Nhà Điều hành
File đính kèm Toa dam 24-6-2022 Chuong trinh Toa dam Thuy san_Dang web.pdf

Khoa học tự nhiên có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. 

Tiếp nối thành công của Hội nghị Khoa học tự nhiên lần I, năm 2020 và để tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên công bố, trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long lần II. Hội nghị cũng nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các nhà khoa học, các cơ quan đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về khoa học tự nhiên.

Bắt đầu 20-08-2022
Kết thúc 20-08-2022
Ngày hết hạn đăng ký 20-07-2022
Lệ phí tham dự (cá nhân) 300.000VND
Lệ phí thẩm định bài viết 1.000.000 (Một triệu đồng)/ 1 bài
Website https://cns.ctu.edu.vn/hnkhtndbscl
Thông tin liên hệ PGS.TS. Võ Văn Tài (ĐT: 091.8232815, Email: vvtai@ctu.edu.vn);
Trần Văn Lý (ĐT: 0939449216, Email: tvly@ctu.edu.vn).
Địa điểm Khoa Khoa học Tự nhiên

2022 Conference theme: “Sustainable Development: From Basic to Application”

Formed and developed in the heart of the Mekong Delta, the cradle of rice production, fruit trees, livestock, and aquaculture of the whole country, Can Tho University has a great task in the mission of training, scientific research, and transfer of science-technology, making an important contribution to the socio-economic development of the region.

Bắt đầu 27-10-2022
Kết thúc 29-10-2022
Lệ phí tham dự (cá nhân) $45
Website http://bioagriconference-cba.com
Địa điểm Trường Đại học Cần Thơ

Thế giới ngày nay đang bước vào thời đại của sự phát triển nhanh chóng, sâu rộng và mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0);

Bắt đầu 30-10-2022
Kết thúc 01-11-2022
Livestream https://facebook.com/sdmd2045
Địa điểm Khoa Thủy sản

Địa điểm diễn ra sự kiện