Hội thảo An toàn trong kỷ nguyên số và ứng dụng ChatBot trong GDĐT

16 05 2

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 16-05-2023
Địa điểm Trung tâm Học liệu

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 9   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30