Hội thảo Nguồn lực đầu tư cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ (HH các trường ĐH, CĐ VN tổ chức)

12 05 1

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 12-05-2023 7:30 am
Địa điểm Hội trường 4, Lầu 8 (Nhà Điều hành)

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 9   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30