Hội thảo về Xếp hạng THE Impact Rankings

Mục đích

- Thông tin đến cán bộ, giảng viên và người học tham dự Hội thảo về xếp hạng THE Impact Rankings của tổ chức Times Higher Education (THE);

- Giúp các đơn vị liên quan trong Trường ĐHCT nghiên cứu khả năng tham gia xếp hạng THE Impact Rankings trong thời gian tới;

 

- Xây dựng mạng lưới và gắn kết chuyên môn trong công tác xếp hạng cơ sở giáo dục đại học với các trường đại học trong và ngoài nước.

Thông tin tóm tắt về Diễn giả trình bày tại Hội thảo

 

TT

Họ và tên

Chức danh, Đơn vị

1

Bà Jessica Wang

Nhà quản lý giải pháp chiến lược, Tổ chức Times Higher Education

2

Bà Trần Thị Nguyệt Sương

Giám đốc, Công ty LV & F

3

Ông Nguyễn Đức Anh Nghị

Chuyên gia tư vấn xếp hạng giáo dục đại học, Công ty LV & F

4

Bà Trần Kim Sang

Phòng Chiến lược và Quản lý chất lượng, Trường ĐH Việt – Đức

 

 

Thời gian

Nội dung

Phụ trách thực hiện

Buổi sáng: Giảng viên, cán bộ Nhà trường và khách mời

8:30 - 8:40

Giới thiệu và chào mừng

Người dẫn chương trình

8:40 - 8:50

Phát biểu khai mạc

Đại diện Lãnh đạo Trường ĐHCT

8:50 – 9:00

Giới thiệu về Dự án do SHARE tài trợ

Cán bộ điều phối Dự án

9:00 - 10:00

Xếp hạng THE Impact:

Tổng quan về phương pháp và những thay đổi trong năm 2022;

Phân tích xu hướng khu vực và toàn cầu;

Tìm hiểu sâu về dữ liệu và đo điểm chuẩn, được cung cấp bởi THE DataPoints;

Đệ trình bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023.

Chuyên gia THE Impact Rankings (trình bày trực tuyến)

10:00 - 10:15

Giải lao (có phục vụ nước uống)

Toàn thể Hội thảo

10:15 - 11:00

 

Hình mẫu tham gia thành công trong Xếp hạng THE Impact

Điểm xuất phát?

Các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) là gì? Những Mục tiêu Phát triển bền vững nào được lựa chọn?

Cách thức thu thập dữ liệu? Loại dữ liệu nào cần được thu thập để cung cấp phục vụ xếp hạng?

Chuyên gia Công ty LV&F

11:00 - 11:30

Hỏi & Đáp

Người dẫn chương trình; Diễn giả; Đại biểu

11:40 - 12:00

Trao chứng nhận

Nhận xét Hội thảo (qua google form)

Bế mạc phiên buổi sáng

Đại diện Lãnh đạo Trường ĐHCT; Diễn giả; Đại biểu; Người dẫn chương trình

Buổi chiều: Người học

14:00 - 14:10

Giới thiệu

Người dẫn chương trình

14:10 - 14:20

Phát biểu khai mạc

Đại diện Lãnh đạo Trường ĐHCT

14:20 - 14:30

Giới thiệu về Dự án do SHARE tài trợ

Cán bộ điều phối Dự án

14:30 - 15:10

Tiếp cận các Mục tiêu Phát triển bền vững và Lựa chọn nghề nghiệp bền vững. Lý do người học cần hiểu biết?

Chuyên gia Công ty LV&F

15:10 - 15:20

Giải lao (có phục vụ nước uống)

Toàn thể Hội thảo

15:20 - 15:35

Đố vui có thưởng: Thử tài kiến thức người học – Bạn biết gì về các Mục tiêu Phát triển bền vững?

Người dẫn chương trình, Dự án

15:35 - 16:00

Chuẩn bị chu đáo giúp thúc đẩy quỹ đạo/ lộ trình nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: Xu thế và Dự báo dành cho ứng viên xin việc làm trong năm 2023

Chuyên gia Công ty LV&F

16:00 - 16:20

Hỏi & Đáp

Người dẫn chương trình; Diễn giả; Đại biểu

16:20 - 16:45

Trao chứng nhận điện tử

Nhận xét Hội thảo (qua google form)

Bế mạc phiên buổi chiều

Đại diện Lãnh đạo Trường ĐHCT; Diễn giả; Đại biểu; Người dẫn chương trình

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 19-08-2022
Thông tin liên hệ ThS. Châu Thị Tìm
Trung Tâm Quản lý Chất lượng
Email: cttim@ctu.edu.vn
Địa điểm Hội trường 2, Lầu 6 (Nhà Điều hành)

Bản đồ địa điểm