Hội thảo: "Nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ và một số ứng dụng trong sản xuất thực phẩm"

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với  Hiệp Hội Sữa Mỹ (USDEC) và Công Ty Bluetech Ingredients  tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: "Nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ và một số ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm". 1. Thời gian: 8.00-11:30 ngày thứ Tư ngày 10/8/2022  2. Địa điểm: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. 3. Nội dung Hội thảo:   Giới thiệu về hiệp hội bơ sữa Hoa Kỳ và ngành công nghiệp bơ sữa Hoa Kỳ (USDEC)  Tổng quan về các nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ Một số ứng dụng trong thực phẩm từ các nguyên liệu bơ sữa Mỹ (U.S. Permeate & U.S. Dairy Protein trên toàn cầu và Đông Nam Á, Việt Nam) 

HT Bo sua

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 10-08-2022 8:00 am
Kết thúc 10-08-2022 11:30 am
Thông tin liên hệ Tống Thị Ánh Ngọc (ttangoc@ctu.edu.vn)
Địa điểm Khoa Nông nghiệp

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp

Bản đồ địa điểm