Hội nghị khoa học về Kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần – Lần 1 năm 2023

kiem_tra_danh_gia_dap_ung.png

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 25-04-2023 2:00 pm
Địa điểm Hội trường 2, Lầu 6 (Nhà Điều hành)

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 9   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30