Khai mac “Chương trình Giáo dục Môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long do USAID tài trợ”

km ct gdmt vung dsclong

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 21-09-2023 1:30 pm
Địa điểm Trung tâm Học Liệu

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 9   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30