Tiếp Đại học Hải Dương - Đài Loan

Screenshot 2023 04 17 at 09.09.47

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 18-04-2023 9:00 am
Địa điểm Nhà Điều hành

Địa điểm: Nhà Điều hành

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 9   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30