Trồng cây nhân ngày Môi trường Thế giới 05/6

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 05-06-2022 7:30 am
Địa điểm Trường Đại học Cần Thơ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Bản đồ địa điểm