Sinh hoạt học thuật: "Học tập đại học và khởi nghiệp nông nghiệp"

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: "Học tập đại học và khởi nghiệp nông nghiệp" do PGS. TS. Lê Trung Thiên (Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh) trình bày. Thời gian: 10:00 ngày 28/05/2022 Địa điểm: Hội trường B007, Khoa Nông nghệp, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 28-05-2022 10:00 am
Thông tin liên hệ Cô Tống Thị Ánh Ngọc (ttangoc@ctu.edu.vn)
Địa điểm Khoa Nông nghiệp

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp

Bản đồ địa điểm