Seminar học thuật Tuyến trùng học - Ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và canh tác nông nghiệp

Bộ môn Bảo vệ Thực vật và Bộ môn Khoa học Đất - Khoa Nông nghiệp tổ chức seminar học thuật với chủ đề "Tuyến trùng học - Ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và canh tác nông nghiệp" do hai báo cáo viên TS. Bùi Xuân Hùng (đại học Florida) và TS. Nguyễn Văn Sinh (TUAT, Japan).

Thời gian tổ chức 8:00am, ngày 6/5/2022 theo hình thức online.

 

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 06-05-2022
Trực tuyến Zoom
Thông tin liên hệ Cô Nguyễn Thị Thu Nga, nttnga@ctu.edu.vn
Địa điểm Khoa Nông nghiệp

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp

Bản đồ địa điểm