Lịch các sự kiện

Thứ bảy, Tháng 5 07, 2022
12:00 am
7:30 am

Vòng Chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong sinh viên Đại học Cần Thơ” mở rộng năm 2022

Trường Đại học Cần Thơ

Vòng chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong sinh viên Đại học Cần Thơ” mở rộng năm 2022 với 12 dự án xuất sắc nhất của các đội sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Cuộc thi được sự bảo trợ về chuyên môn của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp (BSSC) và sự đồng hành của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FundGo.