Lịch các sự kiện

Thứ sáu, Tháng 6 03, 2022
7:30 am

Hội thảo Quản lý cỏ dại bền vững: tính kháng thuốc cỏ và chiến lược quản lý cỏ dại tổng hợp

Khoa Nông nghiệp

Đại học Cần Thơ và Corteva Agriscience sẽ tổ chức hội thảo về “QUẢN LÝ CỎ DẠI BỀN VỮNG: TÍNH KHÁNG THUỐC CỎ VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CỎ DẠI TỔNG HỢP”

8:30 am
9:00 am

Khởi động dự án MAIC (hợp tác với SCIRO - Úc)

Hội trường BGH

Asset 25dhDự án “Xây dựng tổ nhóm đổi mới sáng tạo trong nuôi thủy sản ĐBSCL”, trong khuôn khổ Chương trình “Dự án Nông nghiệp và thực phẩm” gọi tắc là MAIC - RAF, do tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung, (CSIRO) Úc tài trợ. Ngày 17/3/2022 thảo thuận được ký kết giữa Trường Đại học Cần Thơ (CTU) và tổ chức CSIRO. Theo đó, dự án được thực hiện từ tháng 03/2022.