Lịch các sự kiện

Thứ bảy, Tháng 6 18, 2022
12:00 am

Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV năm 2022

Viện NC&PT Công nghệ sinh học

Hội Nấm học Việt Nam (Đơn vị đại diện là Viện Nấm và Công nghệ Sinh học) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học – Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang quyết định dời thời gian tổ chức “Hội nghị Nấm Học Toàn Quốc lần thứ IV” vào ngày 18 tháng 6 năm 2022

- Thời gian: Ngày 18 tháng 06 năm 2022 (trong 1 ngày).

- Địa điểm: Đại học Cần Thơ

- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Phiên toàn thể: Tập trung vào những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu nấm học và các kết quả đạt được trong công tác nuôi trồng nấm trong nước và trên thế giới do các chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín trong lĩnh vực nấm học trình bày.

7:30 am

Hội thảo Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và TDTT Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nhà Điều hành

Hội thảo Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và TDTT Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

tdtt

1:30 pm