Tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 12-05-2022 7:00 pm
Livestream https://facebook.com/CTU.TVTS
Trực tuyến https://facebook.com/thptthspdhct
Địa điểm Nhà Điều hành

Địa điểm: Nhà Điều hành

Bản đồ địa điểm