Hội thảo Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển nhanh và bền vững vùng ĐB Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm hình 2045

bkttw

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 03-08-2022
Địa điểm Hội trường BGH

Địa điểm: Hội trường BGH

Bản đồ địa điểm