International Food Animal Conference – IFAC2023

it

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 30-08-2023
Kết thúc 01-09-2023
Website https://ifac.ctu.edu.vn/
Địa điểm Tòa nhà Công nghệ cao

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 4   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30