Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 12 - 2023 " Phát triển thủy sản hiện đại và bền vững"

EVENT2

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 23-06-2023
Website https://caf.ctu.edu.vn/hop-tac-nckh/vifinet2023.html
Địa điểm Trường Đại học Cần Thơ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 4   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30