Hội nghị quốc tế về Hệ thống thông minh và Khoa học dữ liệu (ISDS 2023)

EVENT1

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 11-11-2023
Kết thúc 12-11-2023
Website https://isds.ctu.edu.vn/2023/
Địa điểm Trường Đại học Cần Thơ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 4   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30