Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024 (Phiên 2)

dhdtruong

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 26-06-2022 8:00 am
Địa điểm Hội trường 4, Lầu 8 (Nhà Điều hành)

Bản đồ địa điểm