Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Slide cuuchienbinh

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 24-06-2022
Địa điểm Hội trường 4, Lầu 8 (Nhà Điều hành)

Bản đồ địa điểm