Trường Nông nghiệp tổ chức “Ngày Hội việc làm lĩnh vực Nông nghiệp năm 2023”

12 05 3

Thông tin sự kiện

Bắt đầu 12-05-2023
Địa điểm Trường Nông nghiệp

Địa điểm: Trường Nông nghiệp

Bản đồ địa điểm

vien
Tháng 9   2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30